Delo 400 MGX SAE 15W-40

Motorno ulje visokih performansi za teške uslove rada

Delo 400 MGX SAE 15W-40 je motorno ulje visokih performansi za teške uslove rada, formulisano za primenu na putnim i vanputnim vozilima koja koriste dizel gorivo sa visokim i niskim sadržajem sumpora (10-5.000 ppm) i obezbeđuje zaštitu za nove dizel motore sa niskom emisijom gasova opremljenih sistemom za selektivnu katalitičku redukciju (SCR), filterom čvrstih čestica (DPF) i sistemom za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR).
Uvek proverite da li je izabrani proizvod u skladu sa preporukom proizvođača originalne opreme za uslove rada opreme i kupčeve prakse održavanja.