Često postavljana pitanja

Naši stručnjaci objašnjavaju šta Techron® radi, zašto je potreban motorima i kako pomaže da se poboljša performansa motora.

Techron® patentirani aditiv za gorivo sa snažnim deterdžentima koji pomažu da se vitalni delovi motora održe čistim. Jedinstvena Techron formulacija uklanja naslage u sistemu za unos goriva u motoru i svodi štetne naslage iz komore za sagorevanje na najmanju meru.

Normalno, svakodnevno sagorevanje u motoru može prouzrokovati taloženje naslaga ugljenika po sistemu za gorivo. Ove naslage mogu da zapuše ubrizgivače goriva i da blokiraju protok goriva. Ukoliko se predugo ostave bez kontrole, mogu smanjiti snagu motora, pokretanje, ubrzanje i povećati potrošnju goriva.

Techron® napada naslage ugljenika, razlaže ih i uklanja ih iz sistema vašeg motora, i održava vitalne delove motora čistim uprkos stalnoj upotrebi. Ovim se vrši optimizacija performansi, emisije smanjuju na najmanju meru, povećava snaga i smanjuje potrošnja goriva. Techron® će omogućiti najbolju efikasnost goriva koje vaš automobil može da dobije.

Novi automobil je takođe podložan gomilanju naslaga. Kako tehnologije motora napreduju, radne temperature postaju veće, raste pritisak goriva, tolerancije su sve manje, i rupe na ubrizgivaču goriva postaju znatno manje i brojnije. Dakle, može doći do taloženja naslaga tokom prvih nekoliko hiljada milja. Ali, evo dobrih vesti: Techron je formulisan za korišćenje i kod starijih i novijih motora.

Efikasnost Techron® proizvoda je dokazana velikim brojem terenskih testova u odnosu na konkurenciju. U kompaniji Texaco rutinski tražimo konkurentske proizvode na polici i upoređujemo ih sa Techron proizvodima u pogledu performansi. Naši inženjeri ih razlažu do molekularnog nivoa i analiziraju njihov sadržaj. Kod nekih konkurentskih proizvoda postoji potpuni nedostatak ključnih deterdženata koje Techron sadrži, ili ih sadrže u veoma maloj količini. I za razliku od nekih konkurenata, Texaco poseduje rezultate testova kojima podržava svaku trvrdnju o performansi. To objašnjava zašto proizvođači motora i profesionalni auto-mehaničari širom sveta koriste Techron® da reše probleme vezane za naslage.

Da bi se održala čistoća sistema za gorivo i motora, preporučujemo upotrebu Techron proizvoda na svakih 6.000 milja/10.000 km ili na 6 meseci.

Ako se Techron proizvodi koriste kod motora sa manjim zapreminama, kao što su motocikli, ne treba da koristite celu bocu. Preporučujemo 30ml proizvoda na svakih 4,5 litara goriva.

Kucanje i lupanje su uopšteno posledica nepravilnog sagorevanja u vašem motoru, koje se naziva „samopaljenje“. Povećanje opterećenja motora, temperature, kompresije, pokretanja varnice, odnosa vazduha i goriva i naslaga u komori za sagorevanje doprinose sklonosti motora da puca.  Upotreba benzina sa većim oktanskim brojem smanjuje verovatnoću da će motor pucati.  Ako prekomerne naslage u komori za sagorevanje doprinose problemu pucanja motora, možda ćete imati koristi od dodavanja jedne boce Techron koncentrata plus pri narednom sipanju goriva.

Techron® može pomoći u smanjenju štetnih emisija. Goriva nižeg kvaliteta ostavljaju naslage na usisnom ventilu. Techron® ima sposobnost da očisti ove štetne naslage, čime omogućava motoru da radi efikasno i da emisije smanji na najmanju moguću meru.