Analiza ulja može pomoći da vaša oprema radi bolje i duže

Dosegnite novi nivo pouzdanosti uz Texaco LubeWatch® program analize ulja. Kombinacija ljudi koji imaju dobro znanje, ciljanih proizvoda i prilagođenih usluga kao što je LubeWatch, može pomoći u smanjenju operativnih troškova i maksimalnom produženju rada opreme bez zastoja.

LubeWatch program analize ulja

LubeWatch Oil Analysis LubeWatch Oil Analysis

Analiza ulja pomaže da se poveća pouzdanost opreme

Pratite performanse opreme

LubeWatch analiza ulja omogućava vam da pratite performanse industrijske opreme koja je pokretačka snaga vašeg poslovanja. Redovnom analizom ulja mogu se optimizovati intervali trajanja industrijske opreme i intervali zamene ulja, a mogu se identifikovati i potrebe za podmazivanjem i pratiti promenjivo okruženje opreme.

 

Ovo znanje pomaže u izradi preciznih planova radova na održavanju koji mogu da smanje vreme zastoja ili čak eliminišu rizik od katastrofalnih kvarova.

Paketi standardnih testova i specijalizovani testovi

LubeWatch program za analizu ulja obezbeđuje:

 

  • Tačne rezultate za pet paketa osnovnih testova i širok izbor specijalizovanih procedura za testiranje.
  • Pouzdano tumačenje rezultata testova i primenjive preporuke zasnovane na podacima.
  • Testove i analizu koji traju 48 sati i ukazuju na abnormalne ili kritične korake a mogu se dostaviti e-poštom ili su dostupni online.
  • Napredne tehničke usluge uključujući analizu kvarova komponenti i/ili čestica nastalih usled habanja.
  • Stručno osposobljavanje i terensko savetovanje i podršku.
  • Ekonomične standardne i specijalizovane testove.
  • Dodatno osiguranje integriteta ulja i sistema dok rade na programu produženih intervala zamene ulja.
  • Paketi standardnih testova i specijalizovani testovi

Dodajte LubeWatch vašem programu održavanja

Slanje ulja ili drugog maziva na LubeWatch analizu ulja je jednostavno. Samo se javite lokalnoj kancelariji za prodaju ili ovlašćenom Texaco distributeru koji će vam pomoći u otvaranju onlajn LubeWatch naloga i opskrbiti vas kompletima za uzorkovanje. Nakon što uzmete uzorak, pošaljite ga u laboratoriju u prethodno obezbeđenoj i adresiranoj LubeWatch koverti.

 

Većina testova uzoraka će biti završena u roku od 48 sati od momenta prijema. Možete da odaberete da dobijete rezultate putem e-pošte ili da im pristupite putem Interneta.

Pouzdanost je posvećenost

Uključivanje pouzdanosti u svakodnevno poslovanje zahteva posvećenost. Mi to znamo. U kompaniji Chevron stvorili smo poslovnu kulturu koja se okreće oko sigurnosti i pouzdanosti. To kombinujemo sa svojim nasleđem vodećih inovacija u formulisanju proizvoda. Bezbedan i pouzdan rad produžetak je onoga ko smo, i izdvaja nas od dobavljača maziva koji samo pričaju o pouzdanosti. U kompaniji Chevron, mi tu pouzdanost dokazujemo na delu. 

Činjenice o održavanju korisnika programa za analizu ulja:

*POLARIS OUTLOOK 2015 reper studija za analizu ulja u industriji.