Kako glavni sakupljač otpada maksimalno povećava vreme rada bez zastoja, a maksimalno smanjuje operativne troškove svog voznog parka na prirodni gas

TFC kamioni su pod ogromnim pritiskom, mesečno izvlače od 10.000 do 12.000 tona materijala za recikliranje u teškim uslovima za rad, uz kretanja i zaustavljanja, i u oblasti gde letnje temperature mogu da prekorače 100 stepeni Farenhajta.

 

U nastojanju da iz svojih 40 CNG kamiona izvuče najveći mogući radni vek, TFC se prebacio na Delo® 400 NG SAE 15W-40 – formulisan posebno za motore na prirodni gas – u kombinaciji sa Delo ELC rashladnom tečnošću sa produženim radnim vekom.

 

Otkako su prešli na porodicu proizvoda Delo, nisu imali kvarove na motorima vezano za maziva i mogli su da testiranju vozilo 1.000 sati bez promene ulja; otkrivši da je motor i dalje toliko čist, „kao da je nov“ (TFC obično menja ulja svakih 400 sati).

 

Pogledajte naš video kako biste čuli TFC rezultate pri primeni ovog proizvoda, direktno od rukovodstva. Ovaj video takođe sadrži rušenje Cummins ISL-G-CNG motora. Pogledajte u kakvom je stanju motor nakon 8.000 sati rada na Delo proizvodima.

Maksimalno povećava vreme rada bez zastoja, a smanjuje operativne troškove
O autoru: Šonova karijera traje skoro 20 godina i usredsređena je isključivo na istraživanje i inženjering koji se bave mazivima za motore za teške uslove rada, gorivima i materijalima. Pre nego što se pridružio kompaniji Chevron 2013. godine, proveo je 12 godina na vodećim pozicijama u domenu inženjeringa za tečnosti i materijale na globalnom nivou, u kompaniji Cummins. Takođe je proveo pet godina sprovodeći istraživanja o mazivima, gorivima i emisijama u Nacionalnoj laboratoriji za obnovljive izvore energije u Goldenu, Kolorado. U kompaniji Chevron, on je stariji inženjer štaba koji je prvenstveno odgovoran za formulaciju proizvoda Delo brenda motornih ulja za teške uslove rada. Trenutno je vodeći formulator odgovoran za nadogradnju Chevron PC-11 linije proizvoda. Vitakr je novi predsedavajući član panela za klasifikaciju ASTM motornih ulja za teške uslove rada, koji je zadužen za konačni razvoj predloženih zahteva u kategoriji 11 (PC-11) koji su stupili na snagu krajem 2016. godine.

Ostali članci koji bi mogli da vas interesuju.