Proizvodi za primene kod motora na gas

Texaco ulja za motore na gas i biogas, rashladne tečnosti i prateći proizvodi za opremu za proizvodnju električne energije pomažu u zaštiti ključnih komponenti kada se zahtevaju vrhunska pouzdanost, bezbednost i performansa. 

Motori na gas
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Concentrate, Premixed 40/60, Premixed 50/50
Antifriz/rashladno sredstvo visokih performansi i produženog roka trajanja