Kombiji (uključujući minibuseve)
Antifreeze/Coolant Concentrate
Ekonomično koncentrovano rashladno sredstvo bez nitrita, amina i fosfata (Zamenjuje Antifreeze/Coolant)
Delo Gear CGA SAE 80W-90
Ulje za podmazivanje zupčaničkih prenosnika visokih performansi sa produženim periodom zamene ulja
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
Motorno ulje potvrđenih performansi za teške uslove rada
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Motorno ulje potvrđenih performansi za teške uslove rada
Delo Starplex EP 2
Višenamenska dugotrajna mast visokih performansi (Zamenjuje Starplex EP 2)
Delo Syn ATF HD
Sintetičko ulje visokih performansi za automatske menjače
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Sintetičko ulje visokih performansi za sisteme zupčanika za teške uslove rada
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
Potpuno sintetičko ulje premijum performansi za zupčaničke prenosnike motornih vozila
Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Potpuno sintetičko ulje visokih performansi za kompletnu pogonsku liniju (Total Driveline) (Zamenjuje Multigear S SAE 75W-90)
Havoline ProDS F SAE 5W-20
Motorno ulje premijum performansi za Ford Ecoboost benzinske motore
Havoline Ultra R SAE 5W-30
Sintetičko motorno ulje visokih performansi sa niskim sadržajem SAPS
Multifak EP
0, 1, 2
Višenamenska EP mast