Proizvodi za vetroelektrane

Texaco unapređena maziva za vetroelektrane pomažu u zaštiti ključnih komponenti kako bi se održala najveća pouzdanost, bezbednost i performanse u primenama u sklopu proizvodnje električne energije.

Vetroelektrane
Delo Starplex EP 2
Višenamenska dugotrajna mast visokih performansi (Zamenjuje Starplex EP 2)