Motocikli i vozila za rekreaciju
Antifreeze/Coolant Concentrate
Ekonomično koncentrovano rashladno sredstvo bez nitrita, amina i fosfata (Zamenjuje Antifreeze/Coolant)
Delo Starplex EP 2
Višenamenska dugotrajna mast visokih performansi (Zamenjuje Starplex EP 2)
Geartex EP-4
SAE 80W, SAE 80W-90
Ulje za zupčaničke prenosnike vozila potvrđenih performansi
Geartex EP-5
SAE 80W-90, SAE 85W-90, SAE 85W-140
Ulje dokazanih performansi za zupčaničke prenosnike vozila (Zamenjuje Geartex EP-B i Geartex EP-C)
Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant
Concentrate, Premix 50/50
Antifriz/rashladno sredstvo visokih performansi i produženog roka trajanja