Pojedinosti vezane za Texaco maziva

Komercijalna vozila sa dizel motorima za teške uslove rada + terenska oprema

Stručnjaci kompanije Texaco će sa vama podeliti svoje detaljno tehničko znanje i znanje iz domena industrije komercijalnih automobila i maziva za terenska vozila za teške uslove rada kako bi vam pomogli da nastavite dalje.