Delo 100 Motor Oil SAE 40

Monogradno motorno ulje za teške uslove rada (Zamenjuje Ursa Extra Duty 40)

Delo 100 Motor Oil SAE 40 je monogradno motorno ulje za teške uslove rada predviđeno za upotrebu u dvotaktnim dizel motorima za teške uslove rada (Detroit Diesel) koji emituju malu količinu pepela prilikom korišćenja na autoputu ili terenskog korišćenja.
Uvek proverite da li je izabrani proizvod u skladu sa preporukom proizvođača originalne opreme za uslove rada opreme i kupčeve prakse održavanja.