Delo Gear TDL

Mazivo potvrđenih performansi za pogonsku liniju (TDL - Total Driveline Lubricant) (Zamenjuje Multigear)

Delo Gear TDL su maziva potvrđenih performansi za pogonsku liniju formulisana za primene API GL-4 i API GL-5 i nude dobru termičku stabilnost u eksploataciji sa povišenim temperaturama.
Uvek proverite da li je izabrani proizvod u skladu sa preporukom proizvođača originalne opreme za uslove rada opreme i kupčeve prakse održavanja.

[1] ZF reduktori bez intardera, standardni interval zamene.

[2] Odobreno za upotrebu u menjačima; takođe dozvoljeno u nekim primenama osovina dugačkih tegljača sa malim opterećenjem (kamioni – tipovi rada 0 i 1; autobusi – tip rada 1). Za druge primene u osovinama potrebno je ulje veće viskoznosti.

[3] Za upotrebu u manuelnim menjačima, sistemima zupčanika osovina i reduktorima glavčina.

[4] Prednje glavčine koje se podmazuju uljem (za neke tipove je potrebna mast).

[5] Osim za tip 1355 sa niskom platformom (potrebno je ulje SAE 75W-90). Standardni interval zamene ulja.

[6] Osim za tip 1356 (potreban je poseban proizvod). Standardni interval zamene ulja. 

[7] Ranije odobreno. MAN 3343 tip M je sada zastareo i zamenjen je standardom 341 tip E2 (sada zastareo) i 341 tip Z2 (ručni menjači) i 342 M2 (osovine i prenosna kućišta).

[8] Proizvodi koji zadovoljavaju zahteve u pogledu neophodnih performansi za ove standarde odobreni su za upotrebu, ali ne postoji lista proizvoda.

[9] Ranije odobreno. Kompanija ZF je prebacila ovaj proizvod iz klase TE-ML 12E na novu klasu, TE-ML 12M koja dozvoljava duže intervale zamene. 

[10] Ranije odobreno. U martu 2017. godine, kompanija ZF je prebacila proizvode ovog tipa u novu klasu, TE-ML 17H.

[11] Lista koju je ranije održavala kompanija ZF. Proizvodi koji zadovoljavaju zahteve u pogledu neophodnih performansi su odobreni za upotrebu, ali ne postoji lista proizvoda.

[12] Broj ZF odobrenja: ZF002273.

[13] Proizvod zadovoljava sve zahteve, ali je kompanija MAN ovu specifikaciju proglasila zastarelom krajem 2016.

[14] Broj MAN odobrenja: TUC 3418/97.

[15] Broj Volvo odobrenja: 97321-016.

[16] Broj Volvo odobrenja: 97321-017.