Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90

Potpuno sintetičko ulje za menjače, vrhunskih performansi

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 je potpuno sintetičko ulje za menjače vrhunskih performansi predviđeno za upotrebu u Mercedes PowerShift sistemima automatizovanih manuelnih menjača za teške uslove rada.
Uvek proverite da li je izabrani proizvod u skladu sa preporukom proizvođača originalne opreme za uslove rada opreme i kupčeve prakse održavanja.