Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Potpuno sintetičko ulje visokih performansi za kompletnu pogonsku liniju (Total Driveline) (Zamenjuje Multigear S SAE 75W-90)

Delo Syn-TDL SAE 75W-90 je potpuno sintetičko mazivo visokih performansi za kompletnu pogonsku liniju (TDL) koje nudi mogućnost produženih intervala zamene ulja, predviđeno za primene API GL-4 i API GL-5, sa dobrom termičkom stabilnošću u visokotemperaturnim uslovima.
Uvek proverite da li je izabrani proizvod u skladu sa preporukom proizvođača originalne opreme za uslove rada opreme i kupčeve prakse održavanja.

*   Odobrenje ove formulacije je dobijeno pod ranijim nazivom – Multigear S SAE 75W-90

[1] ZF reduktori bez intardera, standardni interval zamene.

[2] Broj odobrenja: PRI GL 0507.

[3] Odobreno za upotrebu u menjačima; takođe dozvoljeno u nekim primenama osovina dugačkih tegljača sa malim opterećenjem (kamioni – tipovi rada 0 i 1; autobusi – tip rada 1). Za druge primene u osovinama potrebno je ulje veće viskoznosti.

[4] Broj ZF registracije: ZF003353

[5] Eaton menjač ugrađen u vozilu serije LF45/55, 65/75/85 CF, CF 65/75/85; produženi interval zamene ulja.

[6] Osim za tip V200/V400 (potrebno je ulje SAE 85W-140). Produžen interval zamene ulja.

[7] Osim za tip 1356 (potreban je poseban proizvod). Standardni interval zamene ulja.

[8] Ranije odobreno. MAN 3343 tip S je sada zastareo i zamenjen standardom 341 tip E3 (sada zastareo) i 341 tip Z2 (ručni menjači) i 342 M3 (osovine i kućišta za prenos).

[9] Lista koju je ranije održavala kompanija ZF. Proizvodi koji zadovoljavaju zahteve u pogledu neophodnih performansi su odobreni za upotrebu, ali ne postoji lista proizvoda.

[10] Kompanija ZF je prenela ovo odobrenje sa TE-ML 12B na novu klasu, TE-ML 12N, koja ima viši nivo performansi.

[11] U aprilu 2017, kompanije ZF je kombinovala klasu TE-ML 05B sa klasom TE-ML 05A i klasu TE-ML 21B sa klasom TE-ML 21A.

[12] Broj Volvo odobrenja: 039.

[13] Proizvod zadovoljava sve zahteve, ali je kompanija MAN ovu specifikaciju proglasila zastarelom krajem 2016.

[14] Broj MAN odobrenja: TUC 3419/97.