Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Potpuno sintetičko ulje visokih performansi za kompletnu pogonsku liniju (Total Driveline) (Zamenjuje Multigear S SAE 75W-90)

Delo Syn-TDL SAE 75W-90 je potpuno sintetičko mazivo visokih performansi za kompletnu pogonsku liniju (TDL) koje nudi mogućnost produženih intervala zamene ulja, predviđeno za primene API GL-4 i API GL-5, sa dobrom termičkom stabilnošću u visokotemperaturnim uslovima.
Uvek proverite da li je izabrani proizvod u skladu sa preporukom proizvođača originalne opreme za uslove rada opreme i kupčeve prakse održavanja.