Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate

Antifriz/rashladno sredstvo visokih performansi i produženog roka trajanja (zamenjuje Havoline Extended Life Coolant Concentrate - PG)

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate je antifriz/rashladno sredstvo visokih performansi i produženog roka trajanja formulisano tako da ponudi pouzdanu zaštitu od ključanja, mržnjenja i korozije sistema, uključujući otpornost na koroziju pri visokim temperaturama u modernim aluminijumskim motorima.
Uvek proverite da li je izabrani proizvod u skladu sa preporukom proizvođača originalne opreme za uslove rada opreme i kupčeve prakse održavanja.